Øvelseskjøring

Foreldresamarbeid

Komét trafikkskole ønsker et godt samarbeid med elevenes foresatte. Vi oppfordrer foresatte til å ta del i de første kjøretimene for å bli kjent med enkle teknikker og undervisningsmetoder som kan brukes på hjemmebane. Slik vil opplæringen kunne skje mer effektivt og igjen bidra til mindre utgifter. De elevene som har øvelseskjørt på forhånd trenger som regel færre kjøretimer.