Veien til ditt førerkort

Veien til ditt førerkort er delt opp i 4 trinn.
Her finner du hva disse trinnene inneholder
og hva du må gjøre for å bli en dyktig sjåfør.

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs er det første du må gjennom før du begynner å øvelseskjøre. For å ta dette kurset må du ha fylt 15 år.

Våre kurs blir nøye gjennomført med et mål om at alle fremtidige sjåfører får en trygg og sikker fremtid på veien. Kurset går over 17 undervisningstimer.

Les mer om trafikalt grunnkurs på veivesen.no

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

På dette trinnet skal du lære å bruke bilen reint kjøreteknisk, og skaffe deg kunnskap bl.a. om bil, miljøvennlig kjøring og føreransvaret. Dette trinnet avslutter med en obligatorisk trinnvurderingstime.

For å bli god til å kjøre teknisk bilen er det viktig å starte i rolige omgivelser f.eks en parkeringsplass eller en liten vei med lite trafikk. Dette for at du kan konsentrere deg på det tekniske(gire,cluche,bremse, styre osv). Når dette er automatisert er du klar for nye utfordringer som kjøring i trafikk.

Les mer på veivesen.no

Trinn 3 Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig. Mot slutten av dette trinnet skal du igjennom ett 4 timers sikkerhetskurs på øvningsbane som er ett obligatorisk kurs hvor du lærer bl.a. om å sikre personer og gods, og om hvordan kjøremåten din bestemmer om du har, eller mister, kontrollen over bilen.

Dette trinnet avsluttes med en obligatorisk trinnvurderingstime, hvor du og læreren vurderer om du oppfyller målet for å gå videre til neste trinn i opplæringen.

Les mer på veivesen.no

Trinn 4 Avsluttende opplæring

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Du skal bl.a. kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører også etter at du har fått førerkort.  Dette kurset er obligatorisk og består av 13 undervisningstimer delt opp i temaene:

  • Del 1 Bilkjøringas risiko
  • Del 2 Kjøring i landevegsmiljø og forbikjøring
  • Del 3 Avsluttande kjøring i variert trafikkmiljø
  • Del 4 Refleksjon og oppsummering

Les mer på veivesen.no

Teoriprøve og Førerpøven

Alle må søke om førekort. Dette gjør du på www.vegvesen.no.

 

Teoriprøven tar du hos statens veivesen, denne må bestås før du får bestilt førerprøve. Du kan tidligst ta teoriprøven 6 mnd før du kan ta førerkorte for den klassen. Her er det viktig å lese godt på forhånd. Det finnes en del gode tester på nett som du kan teste deg selv.

 

Førerprøven er den ultimate prøven. Den skal du ha når du har gjennomført opplæringen og er en selvstendig sjåfør. Da er det like før du kan holde førerkortet i hånda og smile.